Witam! Mam na imię Jola. Mieszkam w Wejherowie (Kaszuby). Kocham ludzi i tradycję może dlatego, że wakacje spędzałam przeważnie we wsi Loryniec (Wdzydze Kiszewskie). Przez wszystkie lata dojrzewania towarzyszyła mi domowa atmosfera, drewniane wnętrza, rodzinne spotkania i smakołyki. Wspominam to jako dobre czasy - dlatego też przedsięwzięcie które zaplanowałam ma oddawać tamte "klimaty". Chcę się nimi podzielić z innymi - czyli z Wami.
Zapraszam wszystkich czytelników wraz z rodziną i znajomymi do śledzenia bloga, a w dniu otwarcia "Dobrych Czasów" na filiżankę dobrej kawy oraz skosztowanie domowego ciasta :).

sobota, 29 sierpnia 2020

Towarzyskie spotkanie z "towarzyszami"

 

Mianem PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nazywa się państwo polskie, które istniało w latach 1952-1989. Można spotkać się również z określeniem Polska Ludowa. Jej korzeni należy poszukiwać w postanowieniach konfederacji jałtańskiej, w ramach których postanowiono, że do czasu zorganizowania w Polsce demokratycznych wyborów, władzę będzie sprawował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, powołany w trakcie konferencji moskiewskiej w czerwcu 1945 roku. Podczas konferencji poczdamskiej Bolesław Bierut zobowiązał się do przeprowadzenia wyborów na początku 1946 roku, dzięki czemu Polska zyskała poparcie Wielkiej Brytanii dla polskich roszczeń terytorialnych wobec Niemiec. Wybory zostały sfałszowane przez aparat policyjny, a wygrał Blok Demokratyczny.

Ustrój PRL-u

Polska Partia Robotnicza na czele z Władysławem Gomułką stworzyła w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej państwo totalitarne. Komuniści przyjęli w naszym kraju marksizm, w wersji leninowskie i stalinowskiej. Kiedy ZSRR w 1948 roku zmieniło politykę wobec państw satelickich, w tym Polsce, nastąpiła pełna stalinizacja ustrojów. Józef Stalin osobiście dokonał poprawek w tekście konstytucji PRL-u przestawionych mu przez prezydenta Bieruta. Polska w 1944 roku utraciła suwerenność i została podporządkowana ZSRR.

W okresie PRL-u pogarszała się sytuacja ekonomiczna kraju, a obywatele mieli ograniczone prawa. Częste były protesty społeczne. Dopiero w latach 1989-1991 PRL zostało przekształcone na demokratyczną Rzeczpospolitą Polską, określaną jako III RP. 

My zorganizowaliśmy małą imprezkę w barwach ;-) prl - u

 

Najważniejsze daty

PRL zapoczątkowany został 22 lipca 1944 roku, kiedy został ogłoszony Manifest Lipcowy. W latach 1944-1947 likwidowano wszelkie przejawy oporu przeciwko przekształceniu Polski w socjalistyczne państwo, w pełni zależne od ZSRR. 31 grudnia 1944 roku powstał Tymczasowy Rząd RP, a 28 czerwca 1945 roku - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Po roku zorganizowano referendum ludowe, a 19 stycznia 1947 roku - pierwsze wybory do Sejmu. W 1948 roku utworzono PZPR, a 22 lipca 1952 roku weszła w życie Konstytucja PRL-u.

W Dobrych Czasach dobra zabawa. ........... a hasło propagandowe było wyjątkowe ...............  ;-) ;-) ;-) Brak komentarzy:

Prześlij komentarz